Документи закладу

Про зміну форми навчання в Ковтунівському навчально-виховному комплексі

СТАТУТ Ковтунівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новодмитрівської  сільської ради Золотоніського району  Черкаської області

Читати далі »

Ліцензія Ковтунівського навчально-виховного комплексу

Читати далі »

Колективний договір на 2022-2026 роки між адміністрацією та первинною організацією Профспілки працівників освіти і науки України Ковтунівського НВК

Читати далі »

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ в Ковтунівському навчально-виховному комплексі

1.Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в розроблено розроблено згідно звимогами ст. 41 Закону України «Про освіту», ст. 42 Закону України «Про повну загальну середню освіту» та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України направленими на реалізацію Концепції Нової української школи, Статуту закладу та інших нормативних документів.

Читати далі »

Положення про академічну доброчесність в Ковтунівському навчально – виховному комплексі

  1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність в Ковтунівському навчально – виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (далі – Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України .

Читати далі »

Стратегія розвитку Ковтунівського навчально-виховного комплексу

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стратегія розвитку  Ковтунівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі Ковтунівського НВК) спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції «Нова українська школа» і розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». Стратегія визначає перспективи розвитку НВК як закладу, що надає освітні послуги шляхом організації навчально-виховного процесу відповідно до суспільних потреб.

Читати далі »
Погода