Як розв’язувати розрахункові задачі з хімії

Розрахункові задачі з хімії посідають особливе місце у вивченні хімії. Систематичне їх розв’язування сприяє свідомому засвоєнню хімічних знань, формуванню логічного мислення, розвитку розумової діяльності, навчає практичному використанню набутих теоретичних знань.

Методичний посібник Стоєцького А.Ф. та Хуртенко Л.О. містить теоретичні відомості, формули та алгоритми дій необхідні для розв’язку основних типів задач, а також задачі для самостійного розв’язування. Він складений відповідно до вимог програм з хімії для загальноосвітніх шкіл та класів з поглибленим вивченням предмету, профільних класів і буде корисним для вчителів хімії, учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій

Як розв’язувати розрахункові задачі з хімії

Погода