Земля потребує обліку, оцінки і принципово нових підходів до її використання

Наприкінці 1990 року Верховна Рада України проголосила земельну реформу, головною метою якої було створення умов для раціонального використання й охорони земель шляхом розвитку різних форм власності і господарювання, створення нових земельних відносин, які б відповідали вимогам ринкової економіки та раціонального природокористування. У результаті її проведення в Україні сформовані принципово нові земельні відносини, в основі яких лежить приватна власність на землю, її оренда, спадкування, дарування, обмін тощо. З метою проведення перерозподілу земель, надання їх новим власникам і землекористувачам у районі створено земельний запас на площі 17,8 тис. га. На цих землях організовано 27 фермерських господарств на площі 0,6 тис. га, задоволено потреби населення в ділянках для ведення особистих селянських господарств, городництва, житлового  будівництва та інших цілей.

Під час роздержавлення земель сформований резервний фонд на площі 10,2 тис. га. Більшість земель запасу і резерву передано в оренду сільськогосподарським товаровиробникам (15,2 тис. га) та фермерським господарствам.

Проте частина цих земель, а саме: 12,1 тис. га, з яких 6,6 тис. га сільсько-господарських угідь, у тому числі 1,9 тис. га ріллі, не використовується, від чого бюджети недоотримують біля 2 млн. надходжень від орендної плати. Обумовлено це відсутністю врегульованого на законодавчому рівні порядку проведення земельних аукціонів, як цього вимагає 134 стаття Земельного кодексу України. Ми очікуємо, що ухвалення Закону України «Про ринок земель» дасть можливість розв’язати ці питання. Крім того з метою врегулювання питання продажу права оренди земельних ділянок державної та комунальної власності до прийняття зазначеного закону юридичним сектором Золотоніської РДА за участю спеціалістів міськрайуправління Держкомзему підготовлено та подано на розгляд сесії Золотоніської районної ради проект Тимчасового порядку набуття права оренди на землі державної та комунальної власності на конкурентних засадах на території Золотоніського району.

Продовжувалися роботи з оформлення державними актами прав на землю громадян. Майже всі власники земельних паїв (99,9%) отримали державні акти за винятком спадкоємців, які не переоформили спадщину, або власників землі, адреси яких невідомі у зв’язку зі зміною місця проживання. По Золотоніському району у 2001 році проведена нормативна грошова оцінка в усіх населених пунктах 34 сільських рад. Але відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше як раз на 5-7 років, тобто зараз вона потребує поновлення.

На 01.02.2012 року проведено поновлення технічних документацій з нормативної грошової оцінки по 23 сільських радах. Не поновлено через брак коштів їх по 11 сільських радах: Антипівській, Броварківській, Бубнівсько-Слобідській, Вільхівській, Гладківщинській, Кривоносівській, Лукашівській, Підставківській, Подільській, Привітненській та Шабельниківській.

У 2007 році за межами населених пунктів по всіх 34 сільських радах Золотоніського району виготовлені технічні документації з нормативної грошової оцінки земель державної власності, окрім земель садівничих товариств, під господарськими будівлями і дворами та частково землі несільськогосподарського призначення.

По населених пунктах Золотоніської міської ради нормативна грошова оцінка проведена у 2005 році. За межами населених пунктів — не проведена.

Із загальної площі району 149,3 тис. га проведено інвентаризацію на 103,8 тис. га або 69% площ, у тому числі проінвентаризовано 7,0 тис. га земель населених пунктів, 15,5 тис. га несільськогосподарських земель за межами населених пунктів та 87,9 тис. га сільськогосподарського призначення, з них 15 тис. га земель державної власності. Значна кількість закладів та установ освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, навіть сільські ради не мають документів на землю, мотивуючи це відсутністю коштів на зазначені цілі. Проте інвентаризація дає змогу уточнити фактичні площі земель, які використовують юридичні і фізичні особи, в тому числі для комерційних цілей, встановити реальну орендну плату, а також виявити ділянки, які можуть бути продані або передані в оренду. Окрім того, інвентаризація земель обов’язково буде врахована при встановленні та зміні меж населених пунктів, проведенні робіт з розмежування земель державної і комунальної власності.

У районі налічується 61 населений пункт межі яких потребують встановлення. Лише по с. Нова Дмитрівка та с. Деньги ведуться роботи із встановлення меж. Вартість проектної документації щодо встановлення меж с. Нова Дмитрівка склала 32 999,67 грн, с. Деньги — 31 232,77 грн. Ці роботи профінансовані з місцевих бюджетів. Зазначена проектна документація розробляється державним підприємством «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та перебуває на стадії погодження. По решті 59 населених пунктах Золотоніського району роботи із встановлення меж не ведуться.

Слід зауважити, що переважно вартість землі в населених пунктах у десятки разів більша, ніж за межами, що суттєво впливає на орендну плату і податок, які надходять до бюджетів. Встановлення та зміна меж дасть змогу місцевій владі розв’язувати проблеми територіальної громади, пов’язані із землею, та визначити повноваження органів місцевого самоврядування і виконавчої влади щодо розпорядження земельним фондом.

Одночасно із встановленням меж населених пунктів доцільно проводити розмежування земель державної і комунальної власності, адже майже всі землі в сільських населених пунктах будуть віднесені до земель комунальної власності. Зараз роботи з розмежування земель у районі перебувають на початковому етапі. Враховуючи, що порядок розмежування земель державної і комунальної власності є досить складним і потребує значних витрат (понад 42 млн. грн), Кабінет Міністрів України 26 жовтня 2011 року №1072-р затвердив план дій з проведення земельної реформи, яким передбачено внести зміни до деяких законодавчих актів щодо спрощення процедури розмежування земель державної та комунальної власності.

Для завершення робіт з розмежування земель державної і комунальної власності по Золотоніському району потрібно 2 983 100 грн. Сьогодні Софіївською сільською радою ухвалено рішення щодо проведення розмежування земель державної та комунальної власності у межах с. Софіївка.

У цілому по району на виконання робіт з інвентаризації земель необхідно понад 7 млн. грн. Варто зазначити, що питання інвентаризації земель у межах і за межами населених пунктів, розмежування земель державної та комунальної власності, а також встановлення меж населених пунктів перебуває на постійному контролі міськрайуправління Держкомзему. Проводиться постійне роз’яснення сільським радам необхідності проведення зазначених робіт. Проте їх виконання гальмується через відсутність у органів місцевого самоврядування достатніх коштів. Тому зазначені роботи виконуються за рахунок тих, які надходять в порядку відшкодування втрат сільсько-господарського і лісогосподарського виробництва.

Поряд з проведенням заходів земельної реформи інспекційний підрозділ управління здійснював контроль за використанням та охороною земель. За 2011 рік проведено понад 240 перевірок з питань дотримання земельного законодавства, в результаті яких виявлено 128 порушень на площі 1085 га. Для їх усунення видано 128 приписів, складено 79 протоколів, накладено на порушників штрафи на загальну суму 26,7 тис. грн. До органів прокуратури передано 9 матеріалів для застосування заходів впливу. Окрім того, визначено шкоду, заподіяну державі внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, на загальну суму 140 370 грн, 7 матеріалів передані до прокуратури.

До органів виконавчої влади та місцевого самоврядування подано 4 клопотання щодо узгодження ухвалених рішень з вимогами чинного законодавства. Усі заявлені клопотання були задоволені. Постійно здійснюється моніторинг за укладанням договорів оренди із власниками земельних ділянок (паїв) та оренди земель державної власності.

Микола БАКУМЕНКО, начальник міськрайонного управління Держкомзему

«Вісник Золотоніщини», 10.02.2012 р.

Погода