Завершення земельної реформи – основний пріоритет влади

Скасування мораторію на купівлю-продаж землі неможливе без прийняття законів про Державний земельний кадастр і про ринок землі. Перший Верховна Рада ухвалила, а другий – уряд розглянув і вніс парламенту.

Закон визначає Державний земельний кадастр як єдину державну (автоматизовану) геоінформаційну систему відомостей про землі, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, обмеження у використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристики земель, їх оцінку, про розподіл між власниками та користувачами.

Ведення Державного земельного кадастру здійснюватиме центральний орган виконавчої влади із земельних ресурсів та його територіальні органи з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при володінні, користуванні, розпорядженні земельними ділянками, управлінні земельними ресурсами, здійсненні землеустрою, проведенні оцінки землі тощо.

Важливим досягненням закону є запровадження принципу та дієвих механізмів обов’язкового внесення до Державного земельного кадастру результатів виконаних робіт із землеустрою та оцінки земель, без чого вони не набувають юридичного значення. Земельній ділянці, відомості про яку внесено до Державного земельного кадастру, буде присвоєно кадастровий номер, який підлягає обов’язковому зазначенню у рішеннях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок у власність чи користування, зміну їх цільового призначання, визначення їх грошової оцінки тощо.

Закон вносить зміни до Земельного кодексу України, зокрема до статті 126 щодо посвідчення з 1 січня 2013 року речових прав на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». При цьому державні акти, видані до зазначеної дати, залишаються чинними. Земельні ділянки, право власності або користування якими виникло до 2004 року, вважатимуть сформованими, незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі, якщо земельні ділянки, обмеження (обтяження) в їх використанні зареєстровані до 1 січня 2012 року у Державному реєстрі земель, відомості про це, підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру в автоматизованому порядку без подання заяв їх власниками, користувачами та без стягнення плати за таке перенесення.

Відповідно до положень законопроекту «Про ринок земель», набувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за цивільно-правовими угодами мають бути лише громадяни України, фермерські господарства, держава в особі Державного агентства земельних ресурсів України, територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування.

Виключається участь іноземного капіталу у придбанні земель сільськогосподарського призначення, що допоможе запобігти втраті Україною національного суверенітету у питанні виробництва продовольства через неспроможність вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників у найближчі 5–7 років на рівних конкурувати з іноземним капіталом.

Запроваджуються диференційовані ставки державного мита за посвідчення угод, за якими відбувається перехід прав на земельні ділянки (від 60 % від нормативної грошової оцінки – при відчуженні на п’ятий, до 100 % – при відчуженні за перший рік).

Необхідно також забезпечити перехід у державну власність земельних ділянок, власники яких померли, за відсутності спадкоємців (відумерла спадщина) та розв’язати питання щодо невитребуваних земельних часток (паїв). Таким чином в активний господарський оборот будуть залучені сільськогосподарські землі, які у цей час не використовуються або використовують без достатніх правових підстав.

Запроваджується переважне право на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності у разі їх продажу, що дасть можливість створити потужний регуляторний інструмент для подолання парцеляції (поділ, подрібнення земель сільськогосподарського призначення на невеликі ділянки) земель як найбільш негативного наслідку проведеної в Україні земельної реформи.

Проект закону «Про ринок земель» передбачає регулювання земель, пов’язаних із ділянками, на яких розташовані багаторічні насадження та меліоративні системи. Врегульовано питання щодо обмеження можливості зміни цільового призначення земельних ділянок протягом 10 років після їх придбання.

Очікується, що закон України «Про ринок земель» буде ухвалений та введений в дію восени 2011 року, що дозволить запровадити ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення з 1 січня 2012 року.

Прийняття закону «Про ринок земель» розблокує проведення земельних торгів щодо вільних земельних ділянок та прав оренди на них, створить законодавчі умови для зняття мораторію, сформує коло набувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення: громадяни України, фермерські господарства, держава та органи місцевого самоврядування; обмежить участь іноземного капіталу; припинить спекуляцію земельними ділянками сільськогосподарського призначення; встановить заборону надмірної концентрації земельних ділянок; визначить державний орган з управління землями сільськогосподарського призначення державної власності (Державне агентство земельних ресурсів); забезпечить стале землекористування через визначення механізму консолідації земель сільськогосподарського призначення.

Маргарита ЛЯШЕНКО, головний спеціаліст юридичного відділу управління Держкомзему.

«Вісник Золотоніщини», №29, 2011

Погода