Ви передали свою землю в оренду? І що ви маєте з цього?

Орендодавець як власник землі повинен контролювати і захищати свої права.

Чимало власників землі, не маючи можливості працювати на своїй ділянці самостійно,віддають її в оренду. Тисячі земельних ділянок орендуються великими й малими агропромисловими компаніями і не приносять жодного прибутку своїм господарям. Щоб не потрапити таку ситуацію, треба чітко знати, який договір ви підписуєте і що він передбачає. Істотні умови договору оренди землі передбачені ст.15 Закону України “Про оренду землі”. Існують так звані типові договори оренди землі, в яких повинні бути чітко зазначені:об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);строк дії договору оренди;орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;умови збереження стану об’єкта оренди; умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;відповідальність сторін;умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки. За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов’язань сторін,порядок страхування об’єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об’єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди тощо. Невід’ємною частиною договору оренди землі є: план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); акт приймання-передачі об’єкта оренди;проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом.

Договір укладається в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один із них знаходиться у власника землі,другий – в орендаря, третій – в органі, який провів його державну реєстрацію. Розірвати договір можна або за взаємною згодою власника та орендаря, або ж за рішенням суду, якщо цього вимагає одна зі сторін, коли інша не виконує взятих на себе обов’язків. Орендодавець як власник землі повинен контролювати і захищати свої права. Власник землі та орендар визначають за згодою термін дії договору про оренду землі. Власник має чітко прописати в договорі, яку саме форму оплати він хоче: зерном чи іншою сільгосппродукцією,або відробіткові послуги, тобто зобов’язання виорати йому землю чи надати інші послуги, або грошова сума, яка має вказуватися в договорі чітко. Слід звернути увагу на те, що в договорі має бути передбачений такий пункт як індексація грошової оцінки земельної ділянки, тобто урахування індексу інфляції, який щороку наводиться державною статистикою. Таким чином, власник може захистити себе від інфляції.

Власник має право вносити зміни до типового договору про оренду земельної ділянки і передбачати додаткові умови та пункти, якщо вони не суперечать законодавству. Але це має відбуватися за взаємною згодою орендодавця і орендаря. Також слід звернути особливу увагу, що відповідно до ст.125Земельного кодексу України,ст. 18, 20 Закону України “Про оренду землі” підписаний сторонами договір оренди землі набирає чинність лише після його державної реєстрації, а право оренди земельної ділянки виникає з дня такої реєстрації.

Міськрайонне управління Держкомзему у м. Золотоноша та Золотоніському районі

«Вісник Золотоніщини», 27.04.2012

Погода