Чи буде мед з цього роя?

Полишаючи тривале -більш як тригодинне зібрання 27 червня у Ковтунівському будинку культури, один селянин скрушно зауважив: «Видно, не буде меду з цього роя…». Йшлося зовсім не про солодкий взяток з пасіки, а про проблему, пов’язану із майновим фондом колишнього КСП «Промінь».

Реформування колектив­них сільськогосподарських підприємств на Золотоніщині було проведено на початку другого тисячоліття і вже ста­ло історією. Але в Ковтунах дебати з цього приводу три­вають. У архіві колишнього управління сільського госпо­дарства (тепер – агропромис­лового розвитку) зберігається по одному умовному томові документів стосовно кожного села, щодо Ковтунів – таких шість!

Нинішньої весни ініціативна група селян, яку очолив Ва­лерій Демиденко, проаналізу­вавши минуле, виявила, що частина майна не увійшла до пайового фонду. Було складе­но вичерпний перелік, до яко­го увійшли ферма з худобою, гній, посіяний, але не зібраний урожай на одному з полів, ба­гато іншого. Люди згодом під­дали сумніву діяльність комісії з розподілу колективної влас­ності та легітимність рішень 2002 року.

З такого приводу 21 квітня нинішнього року відбулися збори рішуче налаштованої громади, яка скасувала ста­рий протокол, затвердила но­вий склад реформаторів, оці­нила майно і розподілила між співвласниками. Це зібрання мало спонтанний характер і не дотримувалось регламен­ту та усталених норм, його рішення, по суті, мали лишень рекомендаційний характер. Валерій Демиденко поспішив оприлюднити у районній га­зеті увесь список претенден­тів на нерозподілену колись частку майна і належні їм суми виплат, які зобов’язаний переказати правонаступник ­товариство «Силікат І».

Згодом селяни збиралися ще, а 27 червня скликали по­над сотню власників паїв та правонаступників. Очікува­ли візиту народного депута­та України Леоніда Даценка, але обставини завадили йому прибути особисто. Проте по­мічник нардепа, депутат ра­йонної ради Тетяна Говоркова вже вдруге приїхала в Ковту­ни, заручившись підтримкою юристів, які можуть допомог­ти розв’язати стару й наболілу проблему.

Більшість розуміє, що надтопізно вони спохватилися. На збори прибув і керівник «Си­лікату-1» Василь Плетінь. І він. і сільський голова Святослав Строкань, і активний побор­ник перегляду рішень більш як десятирічної давності Ва­лерій Демиденко посилались на численні документи, се­ред яких багато рішень судів. Очільник «Силікату-1» зачитав акт, датований 2000-им ро­ком, про купівлю того майна, яке люди вважають нероз­поділеним. Були запитання щодо його вартості та умов реалізації. Але ж відповіді треба шукати не в галасливо­му залі, де кожен знає тільки свою правду!

Участь у цій зустрічі взяв помічник народного депутата Ірини Геращенко Назар Круп­ка. Тут він виступав з місією юридичного супроводу. Дуже компетентно пояснив, що для відновлення   справедливості(а саме цього прагнуть селя­ни) їм необхідно відповідно до чинного законодавства створити спілку співвласників майна, уповноважені пред­ставники якої – знову ж таки у правовому полі – шукатимуть документальні підтвердження існування майна та його по­дальшої долі.

– Вам пропонується непро­стий, але єдиний можливий шлях, і то без гарантій на успіх, – зауважив у виступі перед громадою заступник голови районної ради Олек­сандр Нагаєвський. Він такожпідкреслив, що люди довгий час терпіли несправедливість і те, що їх не чули й не хотіли слухати – не тільки в окремо взятому селі, а й загалом у державі. Тому й хочуть чесності, прозорості.

– Районна рада з повагою ставиться до кожної громади, – продовжив Олександр На­гаєвський. – Не спокушайтесь ілюзіями, що отримаєте матеріальні компенсації . Робіть кроки у правовому полі. Це за­бере багато часу. Шанс відсто­яти своє завжди залишається. Та окрім суду людського є ще й суд Божий, – такі настанови висловив він названим у залі членам ініціативної групи, які беруться за створення спіл­ки і скликання правомочних зборів. Усі попередні ухвали мають обмежений лише інформаційним або рекоменда­ційним характером.

 

Надія КОВАЛЕНКО

 

«Вісник Золотоніщини», 04.07.2014

Погода