Драбівецький НВК — школа здорового способу життя

Школа здоров’я знаходиться в селі Драбівці, що в 15-ти км від Золотоноші. Розташована в типовому приміщенні, збудованому в 1967 році, в центрі села поруч з амбулаторією і дитсадком. В мікрорайоні школи три населені пункти: села Драбівці, Маркизівка і Сеньківці.

У школі навчається 85 учнів, та 20 вихованців різновікової дошкільної групи. Працює 18 вчителів, 2 вихователі, практичний психолог, соціальний педагог, старша медична сестра. Директор школи – Єремєєва Тетяна Євгенівна .
Мета, над реалізацією якої працює колектив – створення в системі „школа – сім’я” оптимальних умов для розкриття позитивних властивостей особистості дитини, її творчих здібностей та інтелекту.
Одним з найголовніших завдань, пов’язаних з досягненням поставленої мети є формування здорової особистості. Вирішення цього завдання досягається шляхом прищеплення учням потреб і навичок здорового способу життя, навчання їх методикам подолання можливих зон ризику для здоров’я, створенні системи валеологічного моніторингу, в якому беруть спільну участь діти, батьки, школа і медичні установи.
Педагогічна проблема над якою працює колектив – „Формування, збереження і зміцнення здоров’я школярів як обов’язковий компонент системи національної освіти”. Протягом останніх семи років для вирішення мети діяльності і поставлених завдань у школі проведено ряд організаційних та науково-методичних заходів. Зокрема, створено та впроваджено авторську програму з валеології Т.Є.Єремєєвої для учнів 10-11 класів. Для виконання програми створено необхідну навчально-матеріальну базу. У старшій ланці (10-11 класи) курс валеології інтегровано з курсом медико-санітарної підготовки у дівчат та відповідними розділами програми допризовної підготовки юнаків. Вивчення валеології та основ медичних знань у 1-9 класах збільшено з 0,5 до 1 години, у 10-11 класах – до 1,5 години на тиждень. У 8-9 класах запроваджено поглиблене вивчення біології. Крім названих заходів, за рахунок годин варіативної складової навчального плану, введено ще ряд курсів, пов’язаних зі здоров’ям людини: – „Основи психології”, „Фітотерапія”, „Біохімія”, „Здоров’я та навколишнє середовище”, „Практична фітотерапія”, „Етика та психологія сімейного життя”. З 2003-2004 навчального року планується введення за заявами учнів міжкласних факультативів „Основи фармакології” та „Латинська мова”.
Система фізичного виховання в школі має чітко визначене оздоровче спрямування. Уроки фізичної культури з 1998 року проводяться тричі на тиждень в кожному класі. Забезпечується висока рухова активність учнів. Заняття з фізкультури поєднані з вивченням можливостей організму людини. На уроках досліджуються рівні розвитку фізичних якостей у школярів 5-11 класів, обгрунтовуються методики застосування валеологічного впливу на зміцнення здоров’я школярів. Діє спеціальна медична група. В ній навчаються діти переважно із захворюваннями опорно-рухової системи. З ними проводяться заняття сегментарної фізкультури за методикою рекомендованою кафедрою анатомії та фізіології людини Черкаського державного університету.
На кожну дитину заведено індивідуальний паспорт здоров’я, в якому протягом року робляться відповідні записи, ведеться облік частохворіючих дітей, відстежується динаміка захворювань.
Створено систему інформаційних занять з батьками. Тематика занять розробляться спільно педагогічним колективом і батьківським активом. Стосується вона анатомо-фізіологічних особливостей дитини; духовного та соціального здоров’я учнів; методик забезпечення рухової активності дітей, подолання шкідливих звичок; сімейного виховання тощо.
Організовано валеологічну освіту батьків і учителів, яка проводиться в тісному контакті з лікарями сільської амбулаторії та центральної районної лікарні.
Лекторсько-інформаційна робота проводиться за чотирма напрямками:

  •    Культурно-соціальний;
  •    Медико-біологічний;
  •    Фізкультурно-оздоровчий;
  •    Народної медицини.

Ведеться оздоровлення дітей безпосередньо в процесі навчання. На уроках та в позаурочний час діти слухають функціональну музику, в системі роботи заняття дихальними вправами за методиками Бутейко та Стрельнікової, використовується для дошкільнят і молодших школярів ходіння по соляних доріжках та масажних килимках. Звичним в школі стали також використання елементів глино-, медо -, дерево-, кольоро- та метало терапії, часникової терапії. Діти середніх та старших класів володіють азами точкового, класичного та шведського масажів. На пришкільній ділянці (1га) ведеться вирощування лікарських рослин: м’яти, меліси, суниці, шипшини, малини тощо. Частина вирощеної продукції здається в аптечну мережу, частина – на приготування фіточаїв та вітамінних напоїв у шкільній їдальні. На протязі навчального року щодня кожна дитина випиває не менше склянки цілющого чаю. Діє гурток „Природна аптека”.
На уроках і в позаурочний час діти навчаються надавати першу долі — карську допомогу, лікуватися засобами народної медицини, загартовуватися, долати стресові ситуації. Змонтовано і встановлено парти для дітей яким рекомендовано навчатися стоячи. Велика увага приділяється виробленню навичок раціонального харчування.
За останні три роки різко знизилися простудні захворювання, в школі вже шість років не буває карантину на грип.
Кількість хворих на анемію знизилося з 44 хворих дітей до 28. Поліпшився стан у дітей хворих на сколіоз, зникли в школі кіфоз та лордоз. На сьогоднішній день дітей хворих на сколіоз 6 із 150, тоді як в 1996 році їх було 22 із 160.
В школі немає дітей які вживають наркотики.
Ще одним підсумком великої роботи педагогічного колективу стали районні та обласні семінари з практичної валеології на базі нашої школи. А в травні 2002 року Вченою радою Черкаського інституту післядипломної освіти рекомендовано, а Обласним управління освіти видано наказ про затвердження статусу Драбівецької ЗОШ як експериментального педагогічного майданчика з назвою „Школа здоров’я”.
Тільки одна школа в Черкаській області на Лівобережжі має цей статус. У виховній роботі особлива увага приділяється медико-психологічним, календарно-обрядовим, образно-художнім методикам проведення свят, вчителі школи докладають багато зусиль до створення в школі, вдома оптимального середовища та сприятливого режиму для розкриття позитивних властивостей особливості дитини, її таланту, інтелектуальної працездатності учнів.
За підтримки райдержадміністрації, відділу освіти, головного районного лікаря у „Школі здоров’я”, саме в цей скрутний фінансовий рік, знайдена можливість ввести в штат школи посаду шкільного лікаря, практичного психолога, заступника директора з науково-методичних питань.
Розпочалося співробітництво з Черкаським державним університетом. Підписано договір про співробітництво; в якому сторони домовилися здійснювати науково-педагогічну співпрацю, спрямовану на розробку і впровадження оздоровчих технологій в освітній процес.
Є домовленість проводити науково-дослідницьку, методичну та експериментально-пошукову роботу по реалізації спільних валеологічних програм: функціональної музики; аеронотерапії; сегментарні вправи для хребта; сегментарний масаж; психофізичні вправи; регламентоване дихання; образного уявлення; аутомасаж органів та систем; артотерапія; психокорекція.
Сторони також домовилися взаємодіяти шляхом обміну методичними матеріалами, науково-дослідницькими програмами та валеологічними методичними розробками.
Вся робота буде і надалі спрямована на те щоб пропаганда здорового способу життя стала невід’ємною частиною в світогляді учня та дорослого

 

Погода