Нарешті: дошкіллю – увага держави

 

5 листопада у Києві відбулася знаменна освітянська подія республіканського масштабу — І Всеукраїнський з’їзд

педагогічних працівників дошкільної освіти. Учасниками форуму, який повністю був присвячений питанням дошкільної освіти, стали майже півтори тисячі представників з усіх регіонів України. З’їзд проводився з метою об’єднання зусиль держ
авних установ, громадських організацій, батьківської громади щодо розвитку дошкільної освіти, обміну досвідом роботи педагогів, які працюють з дошкільниками, та забезпечення повною мірою функціонування мережі дошкільних закладів в усіх регіонах держави.

Делегатам І Всеукраїнського з’їзду надіслав вітання Президент України Віктор Янукович та Прем’єр-міністр Микола Азаров. Глава держави назвав дошкілля «фундаментом сучасної системи безперервної освіти» і закликав зробити його міцним і надійним.

З доповідями виступили Міністр освіти України Дмитро Табачник та Президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН і НАПН України Василь Кремень.

Делегати з’їзду у своїх доповідях піднімали гострі питання розвитку дошкільної освіти. Зверталась увага на нестачу приміщень для дитячих садків, низька заробітна платня вихователів, незабезпеченість науково-методичною літературою.

Учасники зібрання відзначали, що у багатьох країнах Європи дошкільна освіта визнана пріоритетною в системі навчання. Фахівці всього світу вважають , що саме в ранньому віці дитина надзвичайно швидко розвивається, у неї формуються основні навички мовлення, мислення тощо.

Тому програми розвитку дітей у ранньому віці стають найпріоритетнішим завданням не тільки в освіті, а й суспільному розвитку країни взагалі. Проведення нинішнього з’їзду, за що слід подякувати Міністерству освіти і науки, увага до його роботи Президента України В.Ф.Януковича, Уряду, участь керівників регіонів вселяє надію на посилення уваги до дошкільної освіти і вирішення тих проблем, про які говорили делегати з усієї України.

Перше — завдання дорослих і святий обов’язок — створити найліпші умови для перебування дітей в дошкільному закладі. Йдеться нарешті про зміцнення самого статусу дитинства в Україні.

Друге — дошкільні установи повинні стати максимально ефективним осередком розвитку особистості дитини. А звідси і ставлення до дошкільної установи — не тільки щоб було затишно, тепло, комфортно, із гарним харчуванням, а й були в наявності і ефективно використовувалися засоби розвитку, навчання. І щоб працювали такі педагоги, що могли б забезпечити на сучасному рівні розвивальну функцію дитячого закладу.

Третє — роботу з дошкільником не можна зводити до підготовки до чогось, а слід забезпечити самодостатній системний і всебічний розвиток дитини як цілісної особистості. Дошкілля — це той віковий період, який забезпечує загальний розвиток дитини, що є фундаментом для надбання надалі будь-яких спеціальних знань, умінь, навичок і оволодіння різними видами діяльності.

Четверте — Ми не повинні у дошкільних установах копіювати школу, шкільні заклади. Не перетворювати дитячий садок, якщо не в маленьку школу, то у заклад, де до неї активно готують. Тут потрібні методики, адекватні вікові дитини. Дитина вчиться тоді, коли бавиться й пізнає нове. Гра -це також навчання і до того ж один з найбільш ефективних видів навчання. Завдання полягає в тому, щоб перетворити гру в навчальний досвід, і тоді таке навчання буде для дитини приємністю, а не жорстким насиллям.

П’яте — слід стверджувати в суспільстві зокрема з боку батьків, позитивне і шанобливе ставлення до особистості дитини.

Шосте — за своєю психолого-педагогічною складністю і важливістю робота з дітьми дошкільної освіти є найбільш складною і пріоритетною. І тому слід налагодити ефективне підвищення кваліфікації працюючим освітянам у закладах дошкілля, а в майбутньому створити умови, щоб поповнювати педагогічні колективи випускниками магістратури.

Сьогодні, як ніколи раніше, дошкільним закладам потрібні фахівці з новим світоглядом, високою психологічною культурою, здатні розуміти дитину, відчувати й розпізнавати її почуття, створювати можливості самостійно діяти, відчувати задоволення від спів буття з нею. Йдеться врешті-решт про особистісно-орієнтоване виховання на основі методології дитиноцентризму.

Одним з найважливіших питань з’їзду стало винесення на розгляд Державної програми розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки, яка передбачає розроблення механізму розвитку дошкільної освіти та його впровадження в практику.

Учасники зібрання одноголосно  прийняли рішення схвалити Державну цільову програму, а також доручити МОН внести до неї пропозиції делегатів з’їзду і подати на розгляд Уряду, — про це йдеться у резолюції І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти. У контексті реформування освітньої галузі дошкільна освіта має стати невід’ємною частиною загальної системи, яка буде формувати базис майбутньої особистості, сприяти саморозвитку та самореалізації дитини, а не лише виконувати функції підготовчого етапу до навчання у школі.

Павліна Удовенко,

 методист відділу освіти,

 делегат І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти

«Вісник Золотоніщини», 26 листопада 2010 року