Відповідь заступника Міністра освіти України на запит директора закладу про потребу внесення змін в Положення про індивідуальну форму навчання

Як відомо, оплата праці за уроки та індивідуальне навчання педагогічних працівників здійснюється відповідно до тарифікації. У навчальне навантаження вчителя включаються години, передбачені на півріччя навчальним планом на групові та індивідуальні консультації.

Таким чином, оплата роботи вчителя в класі та за індивідуальною формою здійснюється однаково.

Кількість годин на тиждень, що витрачаються і оплачуються вчителю для організації навчання в класі та за індивідуальною формою, суттєво відрізняються.

1-4 класи: гранично допустиме навантаження на тиждень

за класною формою навчання 20-23 години, кількість годин на тиждень на одну дитину для індивідуальної форми навчання — годин; 5-9 класи: відповідно 28-33 і 8; 10-11: 33 і 12.

Індивідуальна форма навчання менш витратна для початкової та базової освіти. Так, для організації індивідуального навчання чотирьох учнів початкової школи витратиться 4х5=20 годин, а не 23, 4х8=32, а не 33. Разом з тим, освіта за індивідуальною формою в старшій школі фінансово обтяжлива: 4х12=48, 3х12=36, а не 33.

Слід також зазначити, що вчителям, які працюють з учнями за індивідуальною формою, не здійснюються доплати за перевірку зошитів, класне керівництво тощо.

Батьки учнів часто звертаються з проханням дозволити навчати дітей, які перебувають на індивідуальному навчанні, не по одному, а групою із збереженням загальної кількості годин, виділених для їх навчання. Тобто кожна дитина із чотирьох, які перебувають на індивідуальному навчанні, наприклад, третього класу,спілкується з учителем не 5 годин, а всі 20, що надасть можливість наблизити умови навчання до класних і підвищить якість засвоєння навчального матеріалу.

У пункті 2.10 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах зазначено, що у разі здійснення індивідуального навчання за однотипними індивідуальними навчальними програмами, учнів 1-4-х класів на окремих заняттях можна об’єднувати в групи чисельністю не більше 5 осіб. На жаль, в зазначеному Положенні для основної школи таких можливостей не надано. Разом з тим, враховуючи, що відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад форми, методи і засоби навчально-виховної роботи обирає навчальний заклад, а також заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу, об’єднання дітей, які навчаються за однотипними індивідуальними навчальними програмами, в групи на окремих заняттях не забороняється.

У Верховній Раді України вже прийнято за основу та підготовлено до другого читання законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про загальну середню освіту» (щодо наповнюваності класів та реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів), згідно з яким дозволяється відкривати класи у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у сільській місцевості за наявності трьох учнів.

 

Павло Полянський

5 вересня 2014 р.

Погода