Нормативно-правова база

Нижче наведено перелік найбільш важливих діючих нормативних документів, які використовуються при вирішенні питань функціонування закладу

Закони України:

Про освіту

Про загальну середню освіту

Про дошкільну освіту

Про охорону праці

Про дитяче харчування

Про фізичну культуру і спорт

Конвенція про права дитини

Укази Президента України:

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

Про Національну доктрину розвитку освіти

Акти Кабінету Міністрів України Накази Міністерств:

від 5 квітня 1994 р. N 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»

від 12 квітня 2000 р. N 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

від 14 червня 2000 р. N 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»

від 28 березня 2002 р. N 379 «Про затвердження Державної програми «Вчитель»

від 12 березня 2003 р. N 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»

від 20 липня 2004  N 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

від 8 серпня 2007 р. N 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг «

від 5 жовтня 2009 р. N 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу «

від 27 серпня 2010 р. N 777 «Про затвердження Положення про освітній округ «

від 27 серпня 2010 р. N 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

Накази Міністерства:

від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальнихзакладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

від 17.08.2012  № 921 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2012 р. за № 1482/21794 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128»

від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»

від 16.08.2004 № 658 «Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»

від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

від 09.12.2009 № 1114 «Про  затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів»

від 20.01.2010 № 20 «Про затвердження заходів на виконання розпорядження КМУ від 5 жовтня 2009 р. №1622-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року»»

від 01.06.2010 № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»

від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

від 23.11.2010 № 1116 «Про внесення змін до розділу VІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

від 30.08.2011 № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

від 22.11.2011 № 1343 » Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів»

від 03.05.2012  № 528 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 р. за № 750/21063 «Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»»

від 06.06.2012 № 664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 72/78 від 01.02.2013. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я»

від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

від 21.10.2013 № 1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі»

від 04.11.2013 № 1550 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі»

  від 27.05.2014  № 648«Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно — технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»

 від 29.05.2014 № 664 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409»

  від 22.12.2014 № 1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства № 1516 від 25.12.2014 р. «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2014 №14 54»

Листи Міністерства:

№ 1/9-455 від 09.06.2011 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»

 № 1/9-74 від 28.01.2014 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»

№ 1/9-72 від 28.01.2014 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»

№1/9-303 від 11.06.2014 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів  та структуру 2014/2015 навчального року»

№ 1/9-343 від 01.07.2014 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»

№ 1/9-319 від 16.06.2014 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»

№ 1/9-417 від 19.08.2014 «Про навчальні програми з позашкільної освіти»

№1/9-425 від 26.08.2014 «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

№1/9-433 від 29.08.2014 «Міністерство освіти і науки України надсилає рекомендації щодо забезпечення навчального-виховного  процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році. «

№ 1/9-495 від 26.09.2014 «Щодо вдосконалення фахової майстерності вчителів іноземних мов»

№ 1/9-494 від 26.09.2014 «Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання»

№ 1/9 — 586 від 11.11.2014 «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи»

Листи інших Міністерств:

Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады)

Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77

За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України

Погода