Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Календар 2021-2022 навчального року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ в Ковтунівському навчально-виховному комплексі

1.Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в розроблено розроблено згідно звимогами ст. 41 Закону України «Про освіту», ст. 42 Закону України «Про повну загальну середню освіту» та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України направленими на реалізацію Концепції Нової української школи, Статуту закладу та інших нормативних документів.

Читати далі »

Освітня програма Ковтунівського навчально-виховного комплексу на 2021-2022 навчальний рік

Зміст освітньої програми

 1Пояснювальна записка3
 2Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою7
 3Загальний обсяг навчального навантаження7
 4Опис очікуваних результатів навчання за освітніми галузями9
 5Перелік варіантів типових навчальних програм18
 6Форми організації освітнього процесу та методи навчання22
 7Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти24
 8Навчальні плани. Додатки 1-329
Читати далі »

Положення про академічну доброчесність в Ковтунівському навчально – виховному комплексі

  1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність в Ковтунівському навчально – виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (далі – Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України .

Читати далі »

Стратегія розвитку Ковтунівського навчально-виховного комплексу

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стратегія розвитку  Ковтунівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі Ковтунівського НВК) спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції «Нова українська школа» і розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». Стратегія визначає перспективи розвитку НВК як закладу, що надає освітні послуги шляхом організації навчально-виховного процесу відповідно до суспільних потреб.

Читати далі »

Звіт директора Ковтунівського НВК про роботу за 2020-2021 навчальний рік

Робота Ковтунівського навчально-виховного комплексу у 2020/2021 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян.

Читати далі »

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників

15 березня 2021 року педагогічна рада розглянула питання вибору підручників для 4 та 8 класів. Відповідно до порядку інформування, зазначаємо своє замовлення в прикріплених файлах.

Дані про педагогічних працівників Ковтунівського навчально-виховного комплексу

 

 

Малий Іван Володимирович

Директор закладу, вчитель математики

 

Малий І.В.У 1979 році закінчив Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика». Працював у Високовакулівській восьмирічній школі Козельщинського району Полтавської області (1979-1982), Піщанській середній школі (1982-1984). З 1984 року працює в Ковтунівській школі. Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Учитель-методист».  Відмінник освіти України. Нагороджений грамотами відділу освіти, районної ради, управління освіти Черкаської облдержадміністрації, Черкаської обласної ради, Міністерства освіти і науки України, срібною медаллю ВДНГ СРСР.

Кандидат у майстри спорту з шахів.

Читати далі »

Батьківський комітет

 

Мірошніченко Олена Констянтинівна

Сердюк Вікторія Анатоліївна

Дзюбан Наталія Миколаївна

Шеремет Любов Анатоліївна

Тимошенко Ольга Михайлівна

Пашкевич Галина Анатоліївна

Нетудихатка Оксана Володимирівна

Титаренко Валентина Андріївна

Сердюк Алла Василівна

Самійленко Тетяна Петрівна

Кроха Валентина Василівна

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

Правила

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Ковтунівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад

Золотоніської районної ради Черкаської області

 

Читати далі »

Погода