Нормативна правова база дошкільної освіти

Організація навчально-виховного процесу в дошкіллі регламентована наступними нормативними документами:

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

“Про дошкільну освіту”;

“Про фізичну культуру і спорт”;

“Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу” від 06.07.2010 № 2442-VІ;

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

“Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року” від 13.04.2011 № 629;

“Про затвердження порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах” від 14.06.2002 № 826;

“Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад” від 12.03.2003 № 305;

“Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” від 12.03.2003 № 306;

“Про затвердження положення про центр розвитку дитини” від 05.10. 2009 № 1124;

“Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів” від 05.10. 2009 № 1122;

НАКАЗИ

“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку” наказ МОН від 12.05.2014 № 572

“Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)” наказ МОНмолодьспорту від 22.05.2012 № 615;

“Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” наказ МОНмолодьспорту від 21.05.2012 №604;

“Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року” наказ МОНмолодьспорту від 15.05.2012 № 582;

“Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу” наказ МОН від 09.11.2010 №1070;

“Про затвердження типового обліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах” наказ МОН від 11.09.2002 № 509;

“Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу” наказ МОН від 24.04.2003 № 257;

“Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів” наказ МОН від 24.07.2001 № 658;

“Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів” наказ МОН від 16.08.2004 № 658;

“Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах” наказ МОН від 28.10.2008 № 985;

“Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах” спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, МОН від 30.08.2005 № 432/496;

“Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, МОН від 17.04.2006 №298/227;

“Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу” спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, МОН від 27.03.2006 № 240/165

ЛИСТИ

“Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах” лист МОН від 23.09.2014 №1/9-482

“Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році” лист МОН від 27.06.2014 № 1/9-341

“Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році” лист МОН від 07.08.2014 № 1/9-339

“Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї” лист Міністерства від 26.11.2010 № 1/9-812

“Про дошкільну освіту” лист Міністерства від 27.09.2010 № 1/9-666

“Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку” лист Міністерства від 19.08.2011 № 1/9-634

“Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах” лист Міністерства від 29.07.2011 № 1/9-577

“Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу” лист Міністерства від 16.08.2010 № 1/9-563

“Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах” лист Міністерства від 21.07.2012 № 1/9-552

“Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів” лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363

“Про розроблення програм для дошкільної освіти” лист Міністерства від 28.02.2013 № 1/9-152

“Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році” лист Міністерства від 20.06.2013 № 1/9-446

Інструктивно-методичні рекомендації “Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період” лист МОНмолодьспорту від 28.05.12 № 1/9-413;

Інструктивно-методичні рекомендації “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період” лист МОНмолодьспорту від 16.03.12 № 1/9-198;

Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення “Тижня безпеки дитини” лист МОНмолодьспорту від 19.08.2011 № 1/9-635 ;

“Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку” лист МОНмолодьспорту від 27.09.2010 № 1/9-666;

Планування роботи в дошкільних навчальних закладахвід 03.07.2009 № 1/9-455;

“Термін перебування дітей, які досягли шестирічного віку, в дошкільних навчальних закладах” від 19.05.2006 № 1/9-349;

“Про режим роботи дошкільних навчальних закладів” від 24.01.2007 № 1/9-36;

“Про організацію обліку дітей дошкільного віку” від 07.05.2007 №1/9-263;

“Про присвоєння педагогічних звань “вихователь-методист” та “старший вихователь” від 26.11.2007 № 1/9-706;

“Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” від 21.06.2007 № 1/9-394

“Про проведення державної атестації у дошкільних навчальних закладах” від 17.11.2007 № 1/9-711

“Про проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності” від 26.02.2008 № 1/9-101

“Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів” від 23.05.2008 №1/9 – 335

“Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад” від 17.12.2008 № 1/9-812

“Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу” від 15.12.2008 № 1/9-904

“Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп” від 26.11.2008 № 1/9-764

“Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури у дошкільних навчальних закладах” від 16.03.2009 № 1/9-165;

“Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей” від 26.11.2009 № 1/9-812

“Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу” від 26.11.2009 № 1/9-810

 

Погода